E-mail
Şifre
ARAMAYI KAPAT
Sepetiniz Henüz Boş
SEPETİM

İnsan Kaynakları

Bulunduğu sektörde ‘dünya standartlarında’ insan kaynakları yönetim anlayışını benimseyen, herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir kuruluş olmayı amaçlayan şirketimizde, İnsan Kaynakları Politikaları uygulanmakta olup, bu politika insan yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerinin dayandığı temel anlayışı belirlemektedir.

Uygulanan İnsan Kaynakları ana politikalarımız ile nitelikli işgücünü şirketimize kazandırmak, çalışanlara sürekli gelişmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için yatırım yapmak, organizasyonun sürekli gelişimini sağlamak hedeflenmektedir.

Yine nitelikli işgücünü kurumumuza çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak faaliyetler ile şirketimizde çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırarak ayrıcalıklı bir şirket olmak hedeflenmektedir.

İnsan Kaynakları Stratejik Amacımız

Karlı büyüme ve genişleme sürecine odaklı, ortak hedeflere ulaşacak niteliklere sahip, firmasıyla bütünleşmiş, katılım gösterebilen, gelişime ve değişime açık, kaliteden ödün vermeyen, sadık ve mutlu çalışanlara sahip olmak suretiyle verimliliği artırmak ve bu amaca hizmet edecek sistemler kurmaktır.

Personel İşe Alma

Amaç, örgüt tarz ve değerlerine uyum sağlayabilecek, işin niteliklerine uygun, yüksek potansiyelli elemanların işe alınıp, yerleştirilmesidir.

Performans Değerlendirme

Şirketimizde uygulanan performans değerlendirme sisteminde amacımız; çalışanlarımızın, pozisyonları ve görev tanımları çerçevesinde bireysel ve işe yönelik yeterliliklerini, hedeflere ulaşmada elde ettikleri sonuçları, iş tatmini durumlarını, objektif kriterlerle ölçmek ve değerlendirmektir. Değerlendirme sonuçlarıyla, eğitim/gelişim gereksinimleri belirlenerek, kariyer geliştirme/planlama ve ücret yönetiminde kullanmak üzere veriler oluşturulmaktadır.

Eğitim ve Geliştirme

Amacımız, değişimin gerekli kıldığı örgüt tarz ve değerlerinin tüm çalışanlara aşılanması, başarma azmi ve motivasyonunun yaratılması, başarı için gerekli bilgi, beceri ve tutumların kazandırılmasıdır. Buna bağlı olarak şirketimiz, yönetici ve çalışanlarının uzun vadeli planlar çerçevesinde fonksiyonel yetkinliklerini geliştirerek, tüm kaynak ve proseslerin kullanımında;

-İç ve dış müşteri tatmininde üstün performansa yönelmiş,

-Bağlılık ve başarı duygusu güçlü,

-Sürekli öğrenen ve gelişen bir örgüt olmak için, eğitim ve gelişim faaliyetlerini planlar ve uygular.

Kariyer Yönetimi

Şirketimizin gelecek hedefleri ile kişinin bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlayarak, çalışanların mevcut yeterliliklerinin planlı bir biçimde geliştirilmesi ve ileride üstlenebileceği sorumluluklar için gerekli yeni yeterlilikler kazandırılması hedeflenmektedir. Bunun için kadro ihtiyaçlarının öncelikle iç kaynaklardan karşılanması ile şirketimizin mevcut insan kaynaklarından azami düzeyde yararlanılması ve çalışanların bu yolla motive edilmesi sağlanmaktadır.

Ücret Yönetimi

Amaç, şirketimizin büyümesini ve geleceğini emniyete alabilmek ve en önemli varlığı olan insan kaynağını, gereken kalite, beceri, dinamizmde tutabilmek için; adil, piyasayla uyumlu, işe giriş ücretinin belirlenmesidir. Terfilerde uygulanan ücret artışları ise performansa dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

İnsan kaynağını iyi yöneten, işini de iyi yönetir.

Genel başvurular için ik@hisar.com.tr mail adresine CV'inizi gönderebilirsiniz.

Kariyer.net'de yer alan iş ilanlarımız için tıklayınız. 

Başvuru formu için tıklayınız.